Какво да направите

Кандидатстване

Записванията в ЛайтХаус се извършват целогодишно и няма краен срок за кандидатстване. Ние предлагаме спешен прием за 2023/24 учебна година, планов прием за 2024/25 и ранен прием за 2025/26 учебни години.

Стремим се да улесним родителите в процеса на проучване, избор и кандидатстване при нас. На разположение сме за изчерпателен разговор, организиране на лична среща или посещение на нашата база. Срещите се провеждат индивидуално за всяко семейство, за да можем да отговорим конкретно на поставените въпроси и да предоставим цялата необходимата информация.

Новите деца се приемат в съответната възрастова група според годината на раждане. За спешен прием през учебната 2023/24 година могат да кандидатстват деца, родени през 2019, 2020 и 2021 г.

За редовен прием в ‘ЛайтХаус’ от септември 2024 г. се записват деца от набор 2019, 2020, 2021 и 2022 г.

Финансовите условия за спешен, редовен и ранен прием са посочени по-долу.

Повече информация

Моля, прегледайте презентацията на ЛайтХаус за допълнителна информация и насоки за прием.

Кандидатствай

Моля, попълнете тази Форма за кандидатстване, за да подадете заявка за записване на своето дете.

Всички кандидатури се разглеждат индивидуално и родителите получават официална обратна връзка не по-късно от 10 дни след подаване на формуляра за кандидатстване.

Приетите деца се записват в ЛайтХаус след подписване на Договор за образователни услуги от родителя на детето или от представляващо го юридическо лице.

Споделена отговорност

Документи

Преди постъпване на детето за първия му ден в ЛайтХаус, от вас се изисква да предоставите задължителна медицинска документация за прием в детско заведение. Тези документи се подават непосредствено преди началото на всяка учебна година за всички деца.

  • Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар
  • Имунизационен картон за извършени задължителни имунизации
  • Oтрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето при нас
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването
  • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването при нас.

План с фиксирани тарифи

Такси за обучение

Таксите в ЛайтХаус се начисляват на годишна база и са диференцирани в зависимост от това дали децата постъпват при нас за първи път или продължават обучението си за поредна учебна година.

Предлагаме два разплащателни плана, съответно със стандартни и преференциални равнища на таксите. Преференциалните такси за обучение се прилагат в специфични случаи и са валидни за семейства, които преди това са били част от нашата образователна мрежа.

Годишната такса е формирана на принципа all-inclusive и включва всички дейности, учебници и материали, свързани с обучението, както и пълния курс за хранене на децата (сутрешна закуска, обяд, подкрепителни закуски). При приема на нови деца еднократно се начисляват регистрационна такса и входяща такса за първата учебна година в ЛайтХаус.

Всички такси, изброени по-долу, включват ДДС.

Таксите за обучение са с фиксиран план без покачване и равнищата им са гарантирани за целия курс на обучение в ЛайтХаус. Таксите са all-inclusive и не се начисляват допълнителни разходи по отношение на следните услуги и материали:

  • Ежедневно хранене
  • Учебници и пособия
  • Часове по английски за начинаещи
  • Здравна профилактика
  • Логопедичен скрининг

СТАНДАРТНА ГОДИШНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

НОВИ ДЕЦА

Регистрационна такса

300 EUR

Начислява се еднократно при кандидатстване на дете

Входяща такса

280 EUR

Начислява се еднократно при записване на дете

Годишна такса за обучение

9 940 EUR

Първа вноска (20%):
Дължима в срок до 1 месец след записване
Втора вноска (30%):
Дължима до 1 Август
Трета вноска (50%):
Дължима до 20 Декември

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЦА

Регистрационна такса

0 EUR

Не се начислява

Входяща такса

0 EUR

Не се начислява

Годишна такса за обучение

9 940 EUR

Първа вноска (20%):
Дължима до 1 Май
Втора вноска (30%):
Дължима до 1 Август
Трета вноска (50%):
Дължима до 20 Декември

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ГОДИШНА ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

НОВИ ДЕЦА

Регистрационна такса

300 EUR

Начислява се еднократно при кандидатстване на дете

Входяща такса

280 EUR

Начислява се еднократно при записване на дете

Годишна такса за обучение

(-20 %)

7 950 EUR

Първа вноска (20%):
Дължима в срок до 1 месец след записване
Втора вноска (30%):
Дължима до 1 Август
Трета вноска (50%):
Дължима до 20 Декември

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЦА

Регистрационна такса

0 EUR

Не се начислява

Входяща такса

0 EUR

Не се начислява

Годишна такса за обучение

(-20 %)

7 950 EUR

Първа вноска (20%):
Дължима до 1 Май
Втора вноска (30%):
Дължима до 1 Август
Трета вноска (50%):
Дължима до 20 Декември

Преференциалните такси в ЛайтХаус се прилагат за две последователни учебни години и са валидни за деца от нашата образователна мрежа. След двугодишния период обучението продължава по стандартни равнища на таксите.