Нека се запознаем

Бързи факти

Опит в интернационалното образование

20+ години

Основен език на обучение

Английски

Възрастови групи

3-6 години

Съотношение „Учител-Деца“

1:5

Учебна година

15 септември – 31 юли

Работно време

8:00 – 18:00 ч.

Локация

5 минути

от Бизнес Парк София

Сграда

700+ кв.м

За нас

Профил

LightHouse Kindergarten (ЛайтХаус) е англоезично образователно пространство за деца на възраст от 3 до 6 години. Ние сме съвременна алтернатива на традиционната детска градина и предлагаме качествено обучение съобразно най-добрите педагогически практики, характерни за интернационалното образование. При нас всички деца се обучават билингвално в англоезична среда от учители с различна националност и култура.

  • Обучение по разширена двуезична програма на английски и български език, при която децата достигат функционален билингвизъм и билитералност в предучилищна възраст
  • Опитни педагози, прогресивна учебна програма и богато разнообразие от логически, творчески и спортни занимания – това са някои от ключовите елементи на обучението при нас.
  • При нас се обучават български ученици и деца от интернационалната общност в София.
  • Сградата на ЛайтХаус е разположена в красива зелена зона само на 3 минути път с кола от Бизнес Парк София.

Фокус върху резултатите

Образователни
цели

Нашите главни образователни цели са фокусирани върху следните области:

  • Свободно усвояване на английски език
  • Функционален билингвизъм и билитералност в ранна възраст
  • Аналитични умения и техническо мислене
  • Социално-емоционални компетенции
  • Здравословни навици за цял живот
  • Развитие на детската личност и характер
Интелектуален растеж
Възпитаването на любов към ученето е изключително важно за интелектуалното израстване на детето. Чрез различни игрови дейности, езикови занимания и практически упражнения, децата при нас изграждат критично мислене, творчески подход и умения за разрешаване на трудни ситуации.
Навици за успех
Изграждането на навици за успешен живот започва в най-ранна възраст и е ключов фактор за развитието на детската личност. Ние насърчаваме позитивните проявления на силен характер и твърда воля – като постоянство, отговорност и самодисциплина.
Щастие
Вярваме, че щастието е съществен компонент на ефективното учене и е предпоставка за бъдещи успехи в обучението. Нашата цел е да създадем благоприятна, весела и спокойна среда, в която всяко дете се чувства сигурно, обичано и подкрепяно.
Здраве
Здравето на детето е най-важният аспект от неговото развитие. Затова ние полагаме особени усилия в изграждането на здравословни навици – спорт и физическа активност, питателно хранене, добра хигиена.

Методически подход

Програма

Нашата учебна програма съчетава образователни практики и модели от САЩ, Великобритания, Сингапур и Швейцария. Обучението при нас е ориентирано към ранното усвояване на английски език по модела ‘Total Language Immersion’ – подобно на процеса за научаване на майчин език с пълно „потапяне“ в съответната езикова среда.

Програмата е тематична, разнообразна и се прилага чрез използването на отворен подход – с фокус върху резултатите, процесите и темпото на индивидуално развитие на всяко дете.

В допълнение към обучението на английски език, в подготвителните нива K5 и K6 се въвежда и разширена двуезична програма. Тя включва изучаване на български език и математика в съответствие с националните образователни стандарти в България.

Обучението при нас е интердисциплинарно и е съобразено с възрастовите особености на всяка група. Занятията се провеждат с използването на игрови дейности и са структурирани в следните области:

Английски език 
Наука и технологии
Рисуване и приложни изкуства
Двигателна култура
Математика
Обществено познание
Музика

Структура

Възрастови групи

Децата в ЛайтХаус се обучават в четири отделни групи, разделени в съответствие с тяхната възраст – K3, K4, K5 и K6. Нашите учители са специализирани в предучилищната педагогика и са обучени да работят съобразно уникалните нужди и предизвикателства, които са характерни за всеки етап от детското развитие.

Група K3: Тригодишни деца

Стимулираме любопитството на децата, развитието на техните фини двигателни умения и установяването на разнообразни социални взаимодействия с връстниците.

Група K4: Четиригодишни деца

Фокусираме се върху първичното ограмотяване на децата по английски език и математика. Насърчаваме креативността, въображението, независимостта и самочувствието.

Група K5: Петгодишни деца

Надграждаме езиковите умения на децата и разбирането им за основните математически концепции. Насърчаваме критичното мислене и способността за разрешаване на проблемни ситуации.

Група K6: Шестгодишни деца

Работим активно върху натрупването на знания и готовността за постъпване в 1. клас. Поощряваме вроденото любопитство на децата и им помагаме да изградят своята увереност.